ALBERTI 2013/12/11/10/09/08

 • Escola d'estiu
 • Aula:
 • PREUS

  - 70 € general

  - 56 € familia monoparental, numerosa, acogida o educadora.

  Entrada de 8:00 a 9 :00

  Activitats de 9 :00 a 13:00

  Eixida de 13:00 a 14:00 (sense menjador)

INSCRIBIRSE

BEETHOVEN 2017

 • Escola d'estiu
 • Aula:
 • PREUS

  - 70 € general

  - 56 € familia monoparental, numerosa, acogida o educadora.

  Entrada de 8:00 a 9 :00

  Activitats de 9 :00 a 13:00

  Eixida de 13:00 a 14:00 (sense menjador)

INSCRIBIRSE

DARWIN 2016

 • Escola d'estiu
 • Aula:
 • PREUS

  - 70 € general

  - 56 € familia monoparental, numerosa, acogida o educadora.

  Entrada de 8:00 a 9 :00

  Activitats de 9 :00 a 13:00

  Eixida de 13:00 a 14:00 (sense menjador)

INSCRIBIRSE

FREUD 2017/16/15/14

 • Escola d'estiu
 • Aula:
 • PREUS

  - 70 € general

  - 56 € familia monoparental, numerosa, acogida o educadora.

  Entrada de 8:00 a 9 :00

  Activitats de 9 :00 a 13:00

  Eixida de 13:00 a 14:00 (sense menjador)

INSCRIBIRSE

GANDHI 2011/10/09/08

 • Escola d'estiu
 • Aula:
 • PREUS

  - 70 € general

  - 56 € familia monoparental, numerosa, acogida o educadora.

  Entrada de 8:00 a 9 :00

  Activitats de 9 :00 a 13:00

  Eixida de 13:00 a 14:00 (sense menjador)

INSCRIBIRSE

PI 2013

 • Escola d'estiu
 • Aula:
 • PREUS

  - 70 € general

  - 56 € familia monoparental, numerosa, acogida o educadora.

  Entrada de 8:00 a 9 :00

  Activitats de 9 :00 a 13:00

  Eixida de 13:00 a 14:00 (sense menjador)

INSCRIBIRSE