** CU1 - 3r Torn

 • Deportes
 • Aula: Poliesportiu Municipal
 • Grup 1 (Codi CU1): Dimarts i dijous de 9.30 a 10.30 h.

INSCRIBIRSE

*** CU1

 • Deportes
 • Aula: Poliesportiu Municipal
 • Grup 1: Dimarts i dijous de 9.30 a 10.30 h.

   

  Preu:

  • 1 activitat 25€ per torn i 75€ tot l'any
  • 2 activitats 35€ per torn i 105 € tot l'any
  • 3 activitats 55€ per torn i 165€ tot l'any 
  • 4 activitats 70€ per torn i 210€ tot l'any
INSCRIBIRSE

*** CU1 - 2n Torn

 • Deportes
 • Aula: Poliesportiu Municipal
 • Grup 1 (Codi CU1): Dimarts i dijous de 9.30 a 10.30 h.

INSCRIBIRSE

*** CU2

 • Deportes
 • Aula: Poliesportiu Municipal
 • Grup 2 (Codi CU2): Dilluns i dimecres de 15.30 a 16.30 h.

   

  Preu:

  • 1 activitat 25€ per torn i 75€ tot l'any
  • 2 activitats 35€ per torn i 105 € tot l'any
  • 3 activitats 55€ per torn i 165€ tot l'any 
  • 4 activitats 70€ per torn i 210€ tot l'any
INSCRIBIRSE

*** CU2 - 2n Torn

 • Deportes
 • Aula: Poliesportiu Municipal
 • Grup 2 (Codi CU2): Dilluns i dimecres de 15.30 a 16.30 h.

Completo

*** CU2 - 3r Torn

 • Deportes
 • Aula: Poliesportiu Municipal
 • Grup 2 (Codi CU2): Dilluns i dimecres de 15.30 a 16.30 h.

INSCRIBIRSE

*** CU3

 • Deportes
 • Aula: Poliesportiu Municipal
 • Grup 3 (Codi CU3): Dimarts i dijous de 15.30 a 16.30 h.

   

  Preu:

  • 1 activitat 25€ per torn i 75€ tot l'any
  • 2 activitats 35€ per torn i 105 € tot l'any
  • 3 activitats 55€ per torn i 165€ tot l'any 
  • 4 activitats 70€ per torn i 210€ tot l'any
INSCRIBIRSE

*** CU3 - 2n Torn

 • Deportes
 • Aula: Poliesportiu Municipal
 • Grup 3 (Codi CU3): Dimarts i dijous de 15.30 a 16.30 h.

INSCRIBIRSE

*** CU3 - 3r Torn

 • Deportes
 • Aula: Poliesportiu Municipal
 • Grup 3 (Codi CU3): Dimarts i dijous de 15.30 a 16.30 h.

INSCRIBIRSE

*** CU4

 • Deportes
 • Aula: Poliesportiu Municipal
 • Grup 4 (Codi CU4): Dilluns i dimecres de 18.30 a 19.30 h.

   

  Preu:

  • 1 activitat 25€ per torn i 75€ tot l'any
  • 2 activitats 35€ per torn i 105 € tot l'any
  • 3 activitats 55€ per torn i 165€ tot l'any 
  • 4 activitats 70€ per torn i 210€ tot l'any
INSCRIBIRSE

*** CU4 - 2n Torn

 • Deportes
 • Aula: Poliesportiu Municipal
 • Grup 4 (Codi CU4): Dilluns i dimecres de 18.30 a 19.30 h.

INSCRIBIRSE

*** CU4 - 3r Torn

 • Deportes
 • Aula: Poliesportiu Municipal
 • Grup 4 (Codi CU4): Dilluns i dimecres de 18.30 a 19.30 h.

INSCRIBIRSE

*** IO1

 • Deportes
 • Aula: POLIESPORTIU/MULTI
 • Grup 1 (Codi IO1): Dilluns i dimecres de 9.30 a 10.30 h.

  Preu:

  • 1 activitat 25€ per torn i 75€ tot l'any
  • 2 activitats 35€ per torn i 105 € tot l'any
  • 3 activitats 55€ per torn i 165€ tot l'any 
  • 4 activitats 70€ per torn i 210€ tot l'any
INSCRIBIRSE

*** IO1 - 2n torn

 • Deportes
 • Aula:
 • Grup 1 (Codi IO1): Dilluns i dimecres de 9.30 a 10.30 h.

  Preu:

  • 1 activitat 25€ per torn i 75€ tot l'any
  • 2 activitats 35€ per torn i 105 € tot l'any
  • 3 activitats 55€ per torn i 165€ tot l'any 
  • 4 activitats 70€ per torn i 210€ tot l'any
INSCRIBIRSE

*** IO1 - 3r torn

 • Deportes
 • Aula:
 • Grup 1 (Codi IO1): Dilluns i dimecres de 9.30 a 10.30 h.

INSCRIBIRSE

*** IO2

 • Deportes
 • Aula: POLIESPORTIU/MULTI
 • Grup 2 (Codi IO2): Dilluns i dimecres de 15.30 a 16.30 h.

  Preu:

  • 1 activitat 25€ per torn i 75€ tot l'any
  • 2 activitats 35€ per torn i 105 € tot l'any
  • 3 activitats 55€ per torn i 165€ tot l'any 
  • 4 activitats 70€ per torn i 210€ tot l'any
INSCRIBIRSE

*** IO2 - 2n torn

 • Deportes
 • Aula:
 • Grup 2 (Codi IO2): Dilluns i dimecres de 15.30 a 16.30 h.

INSCRIBIRSE

*** IO2 - 3r torn

 • Deportes
 • Aula:
 • Grup 2 (Codi IO2): Dilluns i dimecres de 15.30 a 16.30 h.

INSCRIBIRSE

*** IO3

 • Deportes
 • Aula: POLIESPORTIU/MULTI
 • Grup 3 (Codi IO3): Dilluns i dimecres de 18.30 a 19.30 h.

  Preu:

  • 1 activitat 25€ per torn i 75€ tot l'any
  • 2 activitats 35€ per torn i 105 € tot l'any
  • 3 activitats 55€ per torn i 165€ tot l'any 
  • 4 activitats 70€ per torn i 210€ tot l'any
INSCRIBIRSE

*** IO3 - 2n torn

 • Deportes
 • Aula:
 • Grup 3 (Codi IO3): Dilluns i dimecres de 18.30 a 19.30 h.

INSCRIBIRSE

*** IO3 - 3r torn

 • Deportes
 • Aula:
 • Grup 3 (Codi IO3): Dilluns i dimecres de 18.30 a 19.30 h.

INSCRIBIRSE

*** IO4

 • Deportes
 • Aula: POLIESPORTIU/MULTI
 • Grup 4 (Codi IO4): Dilluns i dimecres de 19.30 a 20.30 h.

  Preu:

  • 1 activitat 25€ per torn i 75€ tot l'any
  • 2 activitats 35€ per torn i 105 € tot l'any
  • 3 activitats 55€ per torn i 165€ tot l'any 
  • 4 activitats 70€ per torn i 210€ tot l'any
INSCRIBIRSE

*** IO4 - 2n torn

 • Deportes
 • Aula:
 • Grup 4 (Codi IO4): Dilluns i dimecres de 19.30 a 20.30 h.

INSCRIBIRSE

*** IO4 - 3r torn

 • Deportes
 • Aula:
 • Grup 4 (Codi IO4): Dilluns i dimecres de 19.30 a 20.30 h.

INSCRIBIRSE

*** MA1

 • Deportes
 • Aula: Poliesportiu Municipal
 • Grup 1: Dimarts i dijous de 9.30 a 10.30 h

   

  Preu:

  • 1 activitat 25€ per torn i 75€ tot l'any
  • 2 activitats 35€ per torn i 105 € tot l'any
  • 3 activitats 55€ per torn i 165€ tot l'any 
  • 4 activitats 70€ per torn i 210€ tot l'any
INSCRIBIRSE

*** MA1 - 2n Torn

 • Deportes
 • Aula: Poliesportiu Municipal
 • Grup 1: dimarts i dijous de 9.30 a 10.30 h

INSCRIBIRSE

*** MA1 - 3r Torn

 • Deportes
 • Aula: Poliesportiu Municipal
 • Grup 1: Dimarts i dijous de 9.30 a 10.30 h

INSCRIBIRSE

*** MA2

 • Deportes
 • Aula: Poliesportiu Municipal
 • Grup 2: dilluns i dimecres de 15.30 a 16.30 hores. 

   

  Preu:

  • 1 activitat 25€ per torn i 75€ tot l'any
  • 2 activitats 35€ per torn i 105 € tot l'any
  • 3 activitats 55€ per torn i 165€ tot l'any 
  • 4 activitats 70€ per torn i 210€ tot l'any
INSCRIBIRSE

*** MA2 - 2n Torn

 • Deportes
 • Aula: Poliesportiu Municipal
 • Grup 2: dilluns i dimecres de 15.30 a 16.30 hores. 

INSCRIBIRSE

*** MA2 - 3r Torn

 • Deportes
 • Aula: Poliesportiu Municipal
 • Grup 2: dilluns i dimecres de 15.30 a 16.30 hores. 

INSCRIBIRSE