• Monogràfics
  • Aula:
  • Dimarts i dijous del 14 al 31 de març de 17.30 a 19.30 h.

    Lloc: aula 1r pis de l'Edifici de la UP

    Preu: 35€/curs

    Docent: Paula


Formulario de inscripción

indicar mes y año del inicio del curso

Datos de Contacto