• Monogràfics
  • Aula:
  • Homologat per l’IVAJ, equivalent a Certificat Professional SSCB0209. 

    Del 3 de Novembre al 9 de març 

    Dissabtes de 10.00 a 14.30 i de 15.30 a 19.00 hores

    Preu: 60€ matricula i 4 mensualitats de 35€


Formulario de inscripción

indicar mes y año del inicio del curso

Datos de Contacto

Método de Pago