• Monogràfics
  • Aula: aula polivalent
  • Dijous 4 i 11 de febrer de 17.30 a 19.30 h.

    Lloc: aula polivalent de l'Edifici de la UP

    Preu: 40€/curs

    Docent: Núria Comadrán


Formulario de inscripción

indicar mes y año del inicio del curso

Datos de Contacto

Método de Pago