NASCUTS 2011

 • Escola d'estiu
 • Aula:
 • DEL 26 DE JUNY AL 4 D'AGOST

  • Matinera, de 7:30 a 9:00h
  • Activitats, de 9:00 a 13:30h
  • Menjador, de 13:30 a 15:00h
INSCRIBIRSE

NASCUTS 2012

 • Escola d'estiu
 • Aula:
 • DEL 26 DE JUNY AL 4 D'AGOST

  • Matinera, de 7:30 a 9:00h
  • Activitats, de 9:00 a 13:30h
  • Menjador, de 13:30 a 15:00h
INSCRIBIRSE

NASCUTS 2013

 • Escola d'estiu
 • Aula:
 • DEL 26 DE JUNY AL 4 D'AGOST

  • Matinera, de 7:30 a 9:00h
  • Activitats, de 9:00 a 13:30h
  • Menjador, de 13:30 a 15:00h
INSCRIBIRSE

NASCUTS 2014

 • Escola d'estiu
 • Aula:
 • DEL 26 DE JUNY AL 4 D'AGOST

  • Matinera, de 7:30 a 9:00h
  • Activitats, de 9:00 a 13:30h
  • Menjador, de 13:30 a 15:00h
INSCRIBIRSE

NASCUTS 2015

 • Escola d'estiu
 • Aula:
 • DEL 26 DE JUNY AL 4 D'AGOST

  • Matinera, de 7:30 a 9:00h
  • Activitats, de 9:00 a 13:30h
  • Menjador, de 13:30 a 15:00h
INSCRIBIRSE

NASCUTS 2016

 • Escola d'estiu
 • Aula:
 • DEL 26 DE JUNY AL 4 D'AGOST

  • Matinera, de 7:30 a 9:00h
  • Activitats, de 9:00 a 13:30h
  • Menjador, de 13:30 a 15:00h
INSCRIBIRSE

NASCUTS 2017

 • Escola d'estiu
 • Aula:
 • DEL 26 DE JUNY AL 4 D'AGOST

  • Matinera, de 7:30 a 9:00h
  • Activitats, de 9:00 a 13:30h
  • Menjador, de 13:30 a 15:00h
INSCRIBIRSE

NASCUTS 2018

 • Escola d'estiu
 • Aula:
 • DEL 26 DE JUNY AL 4 D'AGOST

  • Matinera, de 7:30 a 9:00h
  • Activitats, de 9:00 a 13:30h
  • Menjador, de 13:30 a 15:00h
INSCRIBIRSE

NASCUTS 2019

 • Escola d'estiu
 • Aula:
 • DEL 26 DE JUNY AL 4 D'AGOST

  • Matinera, de 7:30 a 9:00h
  • Activitats, de 9:00 a 13:30h
  • Menjador, de 13:30 a 15:00h
INSCRIBIRSE

NASCUTS 2020

 • Escola d'estiu
 • Aula:
 • DEL 26 DE JUNY AL 4 D'AGOST

  • Matinera, de 7:30 a 9:00h
  • Activitats, de 9:00 a 13:30h
  • Menjador, de 13:30 a 15:00h
INSCRIBIRSE