INFANTIL

 • Escola d'estiu
 • Aula:
 • Del 3 de juliol al 25 d'agost

  De 10:00 a 13:00h

  Matinera de 8:00 a 10:00h

  Ludoteca de 13:00 a 14:00h

  Menjador de 14:00 a 15:30h

  Vespertina (només per a usuaris de menjador) de 15:30 a 17:00h

INSCRIBIRSE


PRIMÀRIA

 • Escola d'estiu
 • Aula:
 • Del 3 de juliol al 25 d'agost

  De 10:00 a 13:00h

  Matinera de 8:00 a 10:00h

  Ludoteca de 13:00 a 14:00h

  Menjador de 14:00 a 15:30h

  Vespertina (només per a usuaris de menjador) de 15:30 a 17:00h

INSCRIBIRSE